Trybunał ONZ w Hadze rozesłał listy gończe za osobami, odpowiedzialnymi za bombardowanie w 1991 roku Dubrownika. Dubrownik ostrzeliwany był przez oddziały czarnogórskie oraz blokowany przez jugosłowiańską marynarkę wojenną.

Jak ujawnił premier Czarnogóry, republiki wchodzącej w skład Jugosławii, przedstawiciel Trybunału przekazał nazwiska oskarżonych w specjalnie zapieczętowanym liście. Czarnogórski polityk odmówił jednak ujawnienia tych nazwisk. Do bombardowania Dubrownika, średniowiecznego miasta wpisanego na listę światowych zabytków UNESCO, doszło w czasie ataku armii jugosłowiańskiej na Chorwację. Władze Czarnogóry, dążące do niepodległości i nawiązania bliższych kontaktów z Zachodem, dwa lata temu oficjalnie przeprosiły za udział swoich żołnierzy w ataku na Chorwację.

18:20