Jak powiedział Joss Wheldon - Mam już 30-stronicowy szkic, który stanie

się podstawą scenariusza piątego filmu z serii "Obcy". Wciąż nie wiem

jednak najważniejszego - gdzie będzie się toczyła akcja. Decyzja należy do producentów, a oni się wahają. Chcieliby bezpośredniej kontynuacji Alien Resurrection, czyli filmu rozgrywającego się na Ziemi. Z drugiej strony mówi się o tym, jak widowiskowe byłoby dla filmu odkrycie macierzystej planety obcych i rozegranie całej historii właśnie tam. Dlatego na razie pracuję nad charakterystyką postaci, pomysłami na poszczególne sceny. Fabuła zacznie powstawać, kiedy decyzje co do umiejscowienia akcji zostaną podjęte. I jest jeszcze jedna niezwykle wažna sprawa - czy Sigourney Weaver zgodzi się po raz

piąty zagrać Ripley.