Polak zarabia przeciętnie 7-krotnie mniej niż Duńczyk, ale tylko 1,5-krotnie mniej niż Portugalczyk - wynika z danych Unii Europejskiej. Najwyższe zarobki - spośród krajów Piętnastki - mają mieszkańcy Luksemburga. Wśród krajów aspirujących do Unii więcej od Polaków zarabiają: Cypryjczycy, Maltańczycy i Słoweńcy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto Polaka dwa lata temu wynosiło 415 euro. W państwach aspirujących do Unii większe pensje mieli tylko Cypryjczycy (1342 euro), Maltańczycy (836 euro) i Słoweńcy (825 euro). Mniej zarabiali natomiast Turcy, Czesi, Węgrzy, Estończycy, Słowacy, Litwini, Łotysze, Rumuni i Bułgarzy. W Unii najwyższe przeciętne pensje odnotowano w Luksemburgu, Danii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Szwecji, Finlandii, Austrii, Holandii, Hiszpanii i Portugalii.

Polska zajmuje szóste miejsce wśród krajów kandydujących do Unii pod względem wysokości produktu krajowego brutto na mieszkańca. W 1999 r. PKB nie przekroczył w Polsce 4 tys. euro na mieszkańca. Wyprzedziły nas Cypr, Słowenia, Malta, a także Czechy i Węgry.

07:45