W Warszawie trwają konsultacje przed kolejną rundą negocjacji w sprawie odszkodowań dla byłych robotników III Rzeszy.

Kraje Europy Środkowej i Wschodniej podtrzymują swoje stanowisko, że na bezpośrednie wypłaty odszkodowań dla byłych robotników przymusowych Trzeciej Rzeszy powinno być przeznaczonych 9 miliardów marek. Negocjatorzy z Polski, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Czech spotkali się na konsultacjach w Warszawie przed kolejną rundą negocjacji, która ma się odbyć za tydzień w Waszyngtonie.

Jerzy Widzyk, szef kancelarii premiera, skrytykował wypowiedzi historyków i przedstawicieli niemieckiego przemysłu, którzy twierdzą, że w Europie jest znacznie mniej byłych robotników przymusowych, niż podają to fundacje walczące o ich prawa. Według opracowania przygotowanego przez Fundacje z Europy Wschodniej, odszkodowania powinno dostać 2 miliony 300 tysięcy osób. Niemieccy historycy podają liczbę o pół miliona niższą.

Wiadomości RMF FM 15:45