Indeks Osób Represjonowanych skompletowany.

640 tysięcy, a nie miliony Polaków jak wcześniej sądzono, było ofiarami sowieckich represji. Tylu doliczyli się polscy hitorycy. Są stuprocentowo pewni gdy chodzi o nazwiska, które umieścili na tak zwanym Indeksie Osób Represjonowanych.

A chodzi o tych Polaków, którzy zostali rozstrzelani, aresztowani czy deportowani -- przed, w czasie i po II wojnie światowej, aż do 1956 roku. Dlaczego na indeksie znalazło się 640 tysięcy osób, zamiast milionów?

Mira Skórka, RMF Warszawa:

Wiadomości RMF FM 14:45