Przez najbliższe dwa lata warszawską Gminą Centrum będzie rządzić Sojusz Lewicy Demokratycznej - taki wniosek płynie ze wstępnego podliczenia głosów po wczorajszych wyborach w stolicy.

Kandydatom SLD nie udało się jednak zdobyć większości, która pozwalałaby im na samodzielne powołanie zarządu. Jak dowiedziała się sieć RMF na lewicę oddało głos około 45% wyborców. Na drugim miejscu jest Akcja Wyborcza Solidarność, która w skróconej kadencji była największym klubem w radzie Gminy. Teraz straciła mandaty na rzecz SLD. Unia Wolności utrzymała swój stan posiadania, natomiast żadnemu z samodzielnych komitetów nie udało się zdobyć znaczącego poparcia. Podobnie jak w radzie Gminy Centrum kształtują się wyniki do rad dzielnic - Jak na razie AWS wygrywa tylko w jednej z nich - Pradze Północ.

Dotychczasowy komisarz Józef Płoskonka zapowiada, że w ciągu dwóch lat przygotuje statut gminy, który potrzebny jest do wyboru nowego zarządu. W tym czasie radni mogą zebrać się na sesji i wybrać przewodniczącego, ale na tym ich kompetencje na razie się kończą. Wszystkie decyzje nadal podejmował będzie Płoskonka, który nie dopuszcza dwuwładzy. ”Nie ma czegoś takiego, jak stopniowe wygaszanie moich kompetencji” - powiedział Płoskonka. ”Ja jestem zero-jedynkowy. Albo jestem, albo mnie nie ma.”

Radni otrzymają za swą pracę symboliczne diety. ”Powinna być to dieta, która pozwoli radnym przyjechać na sesję środkiem lokomocji i zjeść coś w barze” -powiedział Józef Płoskonka.

Posłuchaj warszawskiej korespondentki RMF FM, Agnieszki Burzyńskiej:

Frekwencja wczorajszych wyborów była wyższa od przewidywanej - swój głos oddało 15-20% mieszkańców Gminy. Najgorszy scenariusz zakładał, że do urn pójdzie zaledwie 6% procent uprawnionych do głosowania.

06:15