Gdańska szkoła dla NASA

Piątek, 28 grudnia 2007 (12:28)

NASA współpracuje z gdańskim Zespołem Szkół Inżynierii Środowiska. Uczniowie cyklicznie wysyłają swoje badania do Waszyngtonu. Amerykańska agencja wykorzystuje obserwacje nastolatków do sporządzania raportu o stanie środowiska na naszym globie.

Mówią Bożena Bator-Sawicka i Anna Wawrowska z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Ksztaucenia Ustawicznego

Artykuł pochodzi z kategorii: Fakty