Francuzi zyskali nową broń w walce z biurokracją. Ukazał się tam słownik biurokratycznego słownictwa. Liczący 250 stron i ponad 3 tys. haseł \"Dekoder Administracji\" jest próbą przełożenia na prosty, zrozumiały język urzędowych sformułowań.

To pierwsza taka próba, od kiedy Francja zrezygnowała z języka łacińskiego jako języka urzędowego w 1539 roku.

Czy nowy słownik będzie skuteczną bronią przeciwko biurokracji, o tym nasz \"redaktor oddelegowany na placówkę w Paryżu\", czyli mówiąc nieurzędowo, nasz paryski korespondent Marek Gładysz.