Europejskie jajka pod lupą unijnych specjalistów

Piątek, 25 marca 2005 (21:35)

Mimo uregulowania już prawie wszystkiego, łącznie z krzywizną bananów, Unii Europejskiej do dziś nie udało się znaleźć odpowiedzi na bardzo aktualne obecnie pytanie – co było pierwsze: jajko czy kura?

Choć w Unii Europejskiej jajeczne normy obowiązują już od czterech lat, nie ma jednolitego modelu wzorcowego jaja. Jest za to wielka różnorodność jajecznej oferty. Są jajka tradycyjne, czekoladowe, jajka kur hodowanych na świeżym powietrzu, a także kur hodowanych w klatkach.

Na skorupce każdego jaja powinna się jednak znaleźć europejska pieczątka. Ma ona informować konsumentów, czy kura, która zniosła jajo, swobodnie chodziła po fermie czy była trzymana w klatce. W tym wypadku oczywisty wydaje się wniosek, że tryb hodowli kur ma wpływ na smak znoszonych przez nie jaj.

Artykuł pochodzi z kategorii: Fakty

RMF FM - newsroom