Co dziesiąta firma na świecie kontroluje osobistą pocztę elektroniczną, nadaną do swoich podwładnych – przynajmniej tak wynika z badań niezależnej grupy socjologów z tokijskiego instytutu badawczego Sanro.

Zbadano 126 wielkich międzynarodowych koncernów. Przedstawiciele prawie 12 proc. firm przyznali się, że czytają korespondencje przesyłane za pośrednictwem Internetu do pracowników, którzy obsługują te firmy korzystając m.in. z adresu poczty elektronicznej. Najczęściej tajemnica osobistej korespondencji łamana jest w Japonii i w USA. Przy okazji sondażu stwierdzono także, że ponad 60 proc. firm podejmuje działania zabezpieczające przed włamaniem się hackerów do ich sieci, a straty w wyniku wirusów komputerowych ponosi prawie co trzecia firma.

04:00