Czym zajmuje się rząd Donalda Tuska?

Wtorek, 15 stycznia 2008 (10:33)

Plan na najbliższe półrocze i projekt ustawy o odpadach wydobywczych – to sprawy nad którymi debatuje dziś rząd Donalda Tuska. To nie żart. A dotychczasowe wyniki rządowych działań są bardzo skromne.

Reporter RMF FM Tomasz Skory przeglądną czekające na rozpatrzenie przez Sejm projekty rządu. Wynika z nich m.in., że rząd ze szczególnym upodobaniem ustawowo nadaje nazwy wyższym uczelniom, np. Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach imię Jana Kochanowskiego. Są tam również projekty umów celnych z Chile, uznanie udziału Bułgarii i Rumunii w europejskim obszarze gospodarczym i kwestie praw emerytalnych urzędników Unii Europejskiej.

Zdecydowana większość tego, co rząd śle do Sejmu, to projekty nieuchronne i bezdyskusyjne, bo związane z członkostwem w UE. Od siebie zaś dokłada bardzo nie wiele. Przełomu czy choćby myśli przewodniej w tym działaniu zwyczajnie nie widać. Przełomem trudno bowiem nazwać nowelizację ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Być może będzie nim chociaż jakiś plan…

Artykuł pochodzi z kategorii: Fakty