Chińska policja szturmuje strony internetowe sekty Falun Gong.

Przynależność do niej jest w Chinach zabroniona. Rząd obawia się, że

wpływowa grupa może przerodzić się w opozycję. Przywódcy sekty są w

więzieniu, ale policja szuka nowych źródeł informacji w Internecie.

O włamaniach donoszą amerykańscy użytkownicy sieci.