Brak przepisów w sprawie dyżurów lekarskiech - od pierwszego

października stanie się groźny dla całego systemu opieki zdrowotnej -

twierdzi szef Naczelnej Rady Lekarskiej Krzysztof Madej. Według

członków Rady kolejne miesiące działania zreformowanej służby zdrowia

potwierdzają, że nowy system został źle przygotowany i się nie sprawdza

się.

SKOREK