"Barlicki" bez pielęgniarek

Poniedziałek, 8 września 2008 (16:50)

Z minimalną obsadą pielęgniarską na oddziałach został szpital im. Barlickiego w Łodzi. Siostry rozpoczęły dziś strajk ostrzegawczy. Akcja ma przekonać dyrekcję placówki, że musi podjąć rozmowy o podwyżkach.

Towarzyszyłam pielęgniarkom przed gabinetem dyrektora

Dyrektor szpitala Barlickiego w Łodzi nie rozmawiał dziś ze strajkującymi pielęgniarkami. Oznacza to, że jutro przez 3 godziny oddziały będą bez pełnej obsady sióstr. Wyjątek stanowią tylko: OIOM, izba przyjęć, onkologia i dializy.

Planowo odbędą się operacje dzieci - dowiedziałam się

Artykuł pochodzi z kategorii: Fakty

Agnieszka Wyderka