Właściciele i menedżerowie małych i średnich firm nie mają najlepszej opinii o związkach zawodowych - pisze "Gazeta Wyborcza". Tylko co piąty (19 procent) na 600 pytanych zgadza się, by działały one we wszystkich przedsiębiorstwach.

Z badań naukowców z SGH wynika też, że 35 proc. ankietowanych uznało, iż związków w ogóle nie powinno być w firmach. 26 proc. chciałoby je widzieć tylko w podmiotach publicznych.

Przedsiębiorcy wolą też podejmować decyzje biznesowe bez udziału pracowników. Tylko 25,7 proc. stawia na demokratyczny wariant zarządzania i pozwala podwładnym współdecydować w ważnych dla firmy sprawach.

(MRod)