Siedziby ZUS w całej Polsce będą dziś otwarte dłużej niż zazwyczaj – dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. To skutek ogromnego zainteresowania składaniem deklaracji wyboru między ZUS a OFE. Dziś o północy mija termin składania tych oświadczeń. Strona internetowa zakładu jest przeciążona.

Wszystkie placówki ZUS, w tym centrala zakładu będą dziś przyjmowały klientów do godziny 18.00. Co więcej, jeżeli kolejki będą duże, dyrektorzy poszczególnych placówek mają obowiązek dodatkowego przedłużenia czasu pracy. Nie będą mieli prawa wygonić klientów i odmówić im prawa złożenia deklaracji.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o funduszach emerytalnych z grudnia ub.r., od 1 kwietnia do 31 lipca br. ubezpieczeni mogą zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej trafiała do OFE, czy na indywidualne subkonto w ZUS. Ubezpieczony, który chce, by część jego składki emerytalnej trafiała też do OFE, musi wypełnić specjalne oświadczenie i złożyć je w ZUS. Oświadczenie to można pobrać ze stron internetowych resortów pracy oraz finansów, a także ZUS-u i Komisji Nadzoru Finansowego, a następnie wysłać pocztą. Można także przesłać oświadczenie drogą elektroniczną. Ubezpieczony musi jednak w tym celu zarejestrować się na stronie www.pue.zus.pl, a następie udać się do najbliższego oddziału ZUS i potwierdzić założenie konta. Oświadczenie można także złożyć osobiście w dowolnym z 325 oddziałów ZUS.

Co wybrać - ZUS czy OFE? Przeczytaj nasz poradnik!