Minister finansów znalazł pieniądze na podwyżki od przyszłego roku. Po posiedzeniu rządu poinformowano, że w 2016 roku w MON na podwyżki przeznaczono 340 mln zł, a w MSW ok. 390 mln zł.

215 mln złotych będzie przeznaczone na podwyżki uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służby wywiadu wojskowego i służby kontrwywiadu wojskowego oraz 125 mln złotych na podwyżki wynagrodzeń pracowników wojska - wyliczał minister Tomasz Siemoniak.

390 mln złotych na podwyżki w służbach podległych minister spraw wewnętrznych znalazły się dla Teresy Piotrowskiej. Pozwoli to na średnią zwyżkę wynagrodzenia na etat dla funkcjonariusza o 4 proc., zaś dla pracownika cywilnego o 6 proc. - informowała szefowa MSW.

Siemoniak dodał, że przyjęta została inna zasada niż przy podwyżce z 2012 r. Wówczas - jak przypomniał - w MON i MSW dano po 300 zł podwyżki dla każdego żołnierza i funkcjonariusza, podwyżka nie objęła pracowników cywilnych.

(j.)