Z programu "Rodzina 500 plus" korzysta 2 mln 400 tys. rodzin, ponad 3 mln 600 tys. dzieci - poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Największy udział wśród rodzin objętych wsparciem mają te z dwójką dzieci.

Według informacji resortu z rządowego programu korzysta również ponad 536 tys. rodzin z jednym dzieckiem, które spełniają kryterium dochodowe. To 23 proc. pobierających świadczenie. Udział rodzin z co najmniej trójką dzieci to 15 proc. - ok. 364 tys. rodzin -
poinformowała minister Elżbieta Rafalska.

Program "Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko.

Rodziny o niskich dochodach dostają też wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko.

Ponad 60 proc. rodzin, które korzystają z programu "500 plus", to mieszkańcy wsi.

Resort rodziny, pracy i polityki społecznej przypomniał, że program działa już dwa lata.

Według danych przedstawionych przez minister Elżbietę Rafalską ponad jedna trzecia rodzin, które korzystają z programu "500 plus", zamieszkuje gminy wiejskie, a co czwarta rodzina - gminę wiejsko-miejską. Dla rodzin żyjących w tych gminach trafiło odpowiednio 33,5 proc. i 24,6 proc., a więc dla gmin wiejskich i dla gmin wiejsko-miejskich trafiło ponad 60 proc. wszystkich środków z programu 500 plus - dodała. Ze względu na to, że duży odsetek środków z programu 500 plus trafia na wieś do rodzin uboższych, można uznać, że to świadczenie ma charakter niwelujący nierówności dochodowe w różnych regionach Polski - tłumaczyła minister Rafalska.

(ug)