Osoby, które zainwestowały w akcje Banku Gospodarki Żywnościowej, mają powody do obaw. Zainteresowanie okazało się znikome. Ministerstwo Skarbu Państwa wycofało część akcji ze sprzedaży.

Do inwestorów trafi ostatecznie 12 proc. należących do Skarbu Państwa akcji BGŻ. To jedna trzecia tego co planowano. Pozostałe 25 proc. udziałów w banku zostanie sprywatyzowanie później.

Skarb Państwa musiał także radykalnie obniżyć cenę akcji. Zamiast 90 zł będzie to 60 zł za jedną. Wszystko dlatego, że na akcje BGŻ zapisało się tylko 50 tys. inwestorów.

To bardzo mało w porównaniu z poprzednimi takimi prywatyzacjami. Na przykład w PZU zainwestowało 250 tys. osób, a w warszawską giełdę ponad 320 tys. Zdaniem analityków w dniu debiutu może więc okazać, że BGŻ przyniesie tylko niewielki zysk, albo nawet stratę.