W Wiedniu rozpoczęły się wczoraj targi informatyczne Exponet 2002, jedna z największych tego typu imprez w Europie. Nowe technologie komputerowe, Internet początku XXI stulecia oraz systemy zabezpieczenia przepływu informacji – to główne tematy targów Exponet 2002. Ponad 400 wielkich i największych firm komputerowych i tworzących programy komputerowe wystawia w wielkim centrum kongresowym nad Dunajem. Około 500 dziennikarzy z całego świata i 35 tysięcy fachowców z branży komputerowej akredytowało się na tegorocznej imprezie.

02:10