Węgierski deputowani zatwierdził rządowy wniosek dotyczący przywrócenia niezależności Banku Centralnego. Podjęcie tej decyzji było warunkiem wznowienia negocjacji z Komisją Europejską i Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Węgrzy chcą uzyskać kredyt w wysokości 15 mld euro.

Za wnioskiem rządu głosowało 313 z 386 deputowanych. Nie wiadomo, czy jego wprowadzenie w takiej formie, jaką zaakceptowali posłowie, będzie wystarczającym warunkiem do wznowienia negocjacji. Deputowani nie zgodzili się bowiem na połączenie Węgierskiego Banku Centralnego z Urzędem Nadzoru Finansowego i na konieczność informowania rządu o przebiegu posiedzeń banku .

Mimo sygnałów, że węgierska gospodarka wchodzi w recesję, Węgierski Bank Centralny nie obniżył dziś stóp procentowych. Zostały one utrzymane na poziomie 7 procent.

W wywiadzie dla węgierskiego radia publicznego minister gospodarki Gyorgi Matolcsy wyraził przekonanie, że Komisja Europejska zaakceptuje nowe regulacje dotyczące Banku Centralnego. Dodał że w przypadku wznowienia negocjacji, Węgry uzyskają pożyczkę najwcześniej jesienią tego roku.

Po ustąpieniu dotychczasowego negocjatora - ministra bez teki Tamasa Fellegi - negocjacje z Komisją Europejską i Międzynarodowym Funduszem Europejskim będzie prowadził od 1 czerwca Mihaly Varga, który w randzie sekretarza stanu kieruje obecnie Urzędem Rady Ministrów.