Nie ma szans na to, by resort skarbu uzyskał w tym roku przychody z prywatyzacji na poziomie dwunastu miliardów złotych - przyznał minister skarbu Aleksander Grad. Powodem jest niezrealizowanie projektu dotyczącego prywatyzacji Enei.

W połowie października niemiecki koncern energetyczny RWE AG nie złożył wiążącej oferty kupna większościowego pakietu akcji Enei, należących do Skarbu Państwa. A był jedynym oferentem.