W niedzielę Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikuje raport dotyczący odporności europejskich banków na ewentualne perturbacje gospodarcze. W badaniu udział wzięło sześć banków z Polski. Także w niedzielę raport nt. krajowych banków przedstawi KNF.

Raport będzie dotyczył wyników tzw. stress testów obrazujących, czy banki Starego Kontynentu poradziłyby sobie w przypadku załamania gospodarki. Operacja polega na sprawdzeniu, jak banki radzą sobie w skrajnych scenariuszach rozwoju sytuacji gospodarczej: recesji, wzrostu bezrobocia, spadków na giełdach, utraty zaufania do obligacji państwowych czy wzrostu nieściągalnych kredytów.

Prowadzone od kwietnia badanie ma pokazać, w jakim stopniu europejskie banki są wytrzymałe na powtórkę kryzysu, czy też muszą zostać dokapitalizowane.

W tegorocznych testach udział wzięło 128 banków z 28 krajów UE. Łączne aktywa tych instytucji stanowią 80 proc. europejskiego sektora bankowego.

W europejskich stress testach z Polski ujęto wyniki 6 banków, które nie mają spółek-matek za granicą, czyli: PKO Bank Polski, Bank Handlowy, Bank BPH, Bank Ochrony Środowiska, Getin Noble Bank i Alior Bank - powiedział PAP Maciej Krzysztoszek z biura prasowego Komisji Nadzoru Finansowego.

Jak dodał, krajowy nadzorca, by jeszcze lepiej sprawdzić poziom odporności polskich banków na ewentualne kryzysy, postanowił dokonać przeglądu jakości aktywów (Asset Quality Review - AQR) 15 banków działających na naszym rynku. Dokonując AQR opieraliśmy się na metodyce stosowanej przez Europejski Bank Centralny przy przeglądzie aktywów największych banków ze strefy euro - wskazał Krzysztoszek.

Wśród banków, które z własnej inicjatywy przetestował KNF znalazły się: Alior Bank, Bank BPH, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, BZ WBK, BNP Paribas, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska. Krzysztoszek wskazał, że banki te reprezentują 79 proc. aktywów sektora banków komercyjnych w Polsce. Wyniki tego badania opublikujemy w niedzielę - mówił. W tym dniu również EBC zaprezentuje wyniki przeglądu aktywów banków strefy euro.

Szef ds. sektora bankowego w firmie inwestycyjnej Pimco Philippe Bodereau ocenił niedawno, że stress testów przygotowanych przez EBC nie przejdzie osiemnaście ze 130 banków. Będzie to kilka banków z Niemiec oraz z Austrii, a także kilka banków z południa strefy euro.

Z kolei hiszpańska agencja informacyjna EFE, powołując się na anonimowe źródła, podawała w połowie tygodnia, że co najmniej 11 banków oblało testy EBC. Z informacji agencji wynikało, że po trzy z tych banków są z Grecji oraz Włoch, dwa są z Austrii oraz po jednym z Belgii i z Portugalii.

(j.)