Niemal wszystkie umowy o ubezpieczenia na życie zawierają sprzeczne z prawem, niejednoznaczne i niezrozumiałe postanowienia - wynika z najnowszego raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd skontrolował 600 umów stosowanych przez trzynastu ubezpieczycieli.

Ubezpieczyciele pozostawiali sobie możliwość zmiany warunków umów w dowolnym momencie, a klienci nie mogli być pewni, że dostaną taką opiekę, na przykład zdrowotną, na jaką się zdecydowali. Za co innego płacili więc składki, a co innego dostawali w praktyce.

Prawie wszystkie umowy zawierały też niejednoznaczne postanowienia, które ubezpieczyciele mogli interpretować tak, by nie wypłacić ubezpieczonemu świadczenia. Oczywiście sposób interpretacji wychodził na jaw dopiero w momencie, gdy ktoś starał się o odszkodowanie.

W toku kontroli zakłady wycofały się z części niekorzystnych zapisów. UOKiK mimo to przygotował w sumie 10 pozwów do sądu i nałożył trzy kary - w sumie na pół miliona złotych.