Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i nałożył na Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe 304 tysiące złotych kary.

Chodzi o kampanię reklamową, w której SKOK-i twierdziły że nie są bankami.Przekonywały, że nie mogą inwestować w ryzykowne produkty. Otóż mogą. Tam samo jak mogą ponosić na nasze konto straty.

Według UOKiKu to wprowadzanie klientów w błąd, bo reklama sugerowała, że przepisy zabraniają SKOK-om inwestowania w instrumenty finansowe obciążone ryzykiem. Tymczasem zarówno Kasa Krajowa SKOK, jak i same SKOK-i mogą inwestować w niektóre przedsięwzięcia, które niosą ze sobą ryzyko. To mogło wywołać u przeciętnego klienta błędne przekonanie co do zasad, na jakich kasy działają oraz że ich pieniądze będą bezpieczniejsze w kasach niż w innych instytucjach finansowych.

To według urzędu narusza prawo konsumentów do rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. SKOKi odwołały się już od tej decyzji.