Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie opóźnienia w opublikowaniu ustawy o tzw. rajach podatkowych. Ustalono, że pracownicy resortu finansów nie mieli "prawnego obowiązku" monitorowania procesu legislacyjnego projektu, a wskazanie właściwego terminu ogłoszenia ustawy należało do Rządowego Centrum Legislacji (RCL).

Śledztwo zostało wszczęte 6 października 2014 r. Ustalono w nim, że założeniem projektu ustawy było to, aby zawarte w niej przepisy dotyczące opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych weszły w życie nie później niż całość przepisów tej ustawy, tj. nie później niż w dniu 1 stycznia 2015 r." Ponieważ jednak ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dopiero 3 października 2014 r., przepisy dotyczące zagranicznych spółek - wbrew intencji projektodawcy - weszłyby w życie w terminie późniejszym, czyli 1 lutego 2015 r. Dopiero po znowelizowaniu 21 października 2014 r. tej ustawy przepisy ws. zagranicznych spółek weszły w życie 1 stycznia 2015 r., czyli zgodnie z początkowymi założeniami.

Jak poinformowano w komunikacie prokuratury, "pracownicy Ministerstwa Finansów nie mieli prawnego obowiązku monitorowania procesu legislacyjnego, po przekazaniu projektu ustawy pod obrady Sejmu". "Obowiązek taki nie został na nich nałożony także w zakresie informowania RCL o pożądanym terminie publikacji ustawy, przy uwzględnieniu zapisów dotyczących vacatio legis wskazanych w projekcie ustawy" - wskazano. Dlatego - funkcjonariusze z MF nie dopuścili się niedopełnienia obowiązków - wyjaśniono. Natomiast "uchybienia funkcjonariuszy z RCL powinny być uznane nie jako zachowania realizujące znamiona przestępstwa, lecz jako przewinienia sankcjonowane na drodze odpowiedzialności służbowej lub dyscyplinarnej".

Tzw. ustawa o rajach podatkowych, dzięki której rząd chciał ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, została podpisana 17 września i - by zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. - powinna była zostać opublikowana przed końcem września. Rządowe Centrum Legislacji (RCL) opublikowało ją jednak dopiero 3 października, w efekcie czego były obawy, że nowe przepisy wejdą w życie z rocznym opóźnieniem.

Aby nowe przepisy mogły wejść w życie na czas, czyli od 1 stycznia 2015 r., klub PO złożył w Sejmie poselski projekt zmieniający ich vacatio legis. Ustawa została uchwalona przez Sejm jesienią i weszła w życie z początkiem tego roku.