Komisja Europejska chce ograniczyć prawo do pracy dla Polaków po rozszerzeniu Piętnastki przez okres siedmiu lat. Niemcy i Austria chcą rozszerzyć restrykcje wobec Polski także na usługi hotelarskie, budowlane, turystyczne, fryzjerskie oraz kosmetyczne.

Oba kraje chcą zaostrzyć restrykcje, objąć nimi także pewne rodzaje usług, głównie tych, które stanowią dla nich konkurencję. Austriacki dyplomata podał korespondentce radia RMF FM całą listę usług, które Wiedeń chciałby obłożyć 7-letnimi ograniczeniami. Na tej czarnej liście znajdują się usługi hotelarskie, budowlane, turystyczne, fryzjerskie i kosmetyczne. Także rzecznik ambasady niemieckiej przy Unii powiedział, że propozycja Komisji okresu przejściowego na pracę nie uwzględnia niemieckich niepokojów dotyczących głównie sektora budowlanego i rzemiosła. O obawach tych wspominał kanclerz Niemiec w grudniu zeszłego roku podczas przemówienia, w którym domagał się 7-letnich restrykcji na pracę. Tak więc grozi nam powrót do negocjacji w dziedzinie, która została już zamknięta. Otwarcia zamkniętego już rozdziału negocjacyjnego nie wykluczył właśnie rzecznik ambasady Niemiec. Przypomniał, że otwarcie rozdziału jest zawsze możliwe. Tym bardziej, że rozdział usługi został zamknięty tylko tymczasowo i warunkowo. Jednak mniej ważne wydaje się to czy negocjacje w dziale usługi zostaną ponownie otwarte czy nie. Istotne jest natomiast to, że Niemcy i Austria będą dążyć do tego, by ograniczyć wykonywanie przez nas usług w krajach Unii Europejskiej.

00:10