Szkolnictwo wojskowe - mniejsze i specjalistyczne

Środa, 8 maja 2002 (18:50)

Mniej szkół wojskowych, w zamian dokształcanie absolwentów szkół cywilnych. To między innymi zakłada plan reorganizacji szkolnictwa wojskowego. Reforma przewiduje też powrót szkolenia wojskowego dla studentów.

W szkolnictwie wojskowym pracuje około 12 tys. osób. Ich utrzymanie kosztuje 800 mln zł rocznie. Reorganizacja ma ograniczyć koszty, m.in. dzięki zmniejszeniu liczby szkół wojskowych. Pozostaną Akademia Obrony Narodowej i po jednej szkole oficerskiej w wojskach lądowych, marynarce i lotnictwie.

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie stanie się uczelnią cywilną, a Wojskowa Akademia Medyczna zostanie rozwiązana. Na jej miejscu powstanie Uniwersytet Medyczny i Wojskowe Centrum Szkolenia Służb Medycznych. Reorganizacja obejmie też szkolnictwo średnie. Pozostanie liceum lotnicze w Dęblinie, ale zlikwidowane zostanie liceum muzyczne w Gdańsku.

Od 2008 roku wojsko będzie potrzebowało 750 kandydatów na oficerów i 1500 kandydatów na podoficerów rocznie. Do tego czasu armia, z powodu nadwyżek, zamierza kształcić jedynie 200 kandydatów na oficerów i 1000 na podoficerów.

Zmienia się także pobór absolwentów wyższych uczelni. Od 1 października 2003 każdy student będzie musiał odbyć trzymiesięczne szkolenie wojskowe.

foto RMF

18:50

Artykuł pochodzi z kategorii: Ekonomia

-