Strajk okupacyjny w przedsiębiorstwie maszyn i konstrukcji w Ostrowcu

Świętokrzyskim nie zostanie przerwany . Blisko pół tysiąca

protestujących odrzuciło propozycję zarządu firmy, która chciała

wypłacić 100 złotową zaliczkę. Załoga domaga się 500 złotych i

podpisania specjalnego porozumienia. Szczegóły Marcin Dąbrowski.

"MARCIN" (0:35)