Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To decyzja zgodna z oczekiwaniami ekonomistów. W lipcu RPP obniżyła stopy o 25 punktów bazowych i ogłosiła zakończenie cyklu obniżek, który trwał od listopada ubiegłego roku.

Dzisiejsza decyzja RPP oznacza, że w skali rocznej referencyjna stopa NBP wynosić będzie nadal 2,50 procent, lombardowa 4,00 procent, depozytowa 1,00 procent, zaś redyskonta weksli 2,75 procent.

Począwszy od listopada ubiegłego roku stopy NBP zostały obniżone łącznie o 225 punktów bazowych, a dzięki lipcowej obniżce osiągnęły historycznie niski poziom. Prezes NBP Marek Belka mówił na konferencji po lipcowym posiedzeniu RPP, że w jego opinii stopy powinny utrzymać się na obecnym poziomie co najmniej do końca tego roku.

(edbie)