Stocznie Gdynia i Szczecin w rękach jednego inwestora

Sobota, 16 maja 2009 (17:44)

Przetarg na sprzedaż najważniejszych aktywów Stoczni Szczecińskiej Nowa wygrał United International Trust –poinformował minister skarbu Aleksander Grad. Jest to ten sam inwestor, który w czwartek zakupił majątek Stoczni Gdynia.

Również w tym przypadku inwestor zadeklarował, że kupił te aktywa, aby kontynuować produkcję stoczniową - podkreślił Grad.

Jak dodał, kwotę transakcji i pozostałe szczegóły poda Agencja Rozwoju Przemysłu, która prowadziła przetarg na majątek stoczni. Pytany o zamierzenia inwestora dotyczące zatrudnienia w Stoczni Szczecińskiej, poinformował, że będzie to już zależeć od decyzji nabywcy majątku. Wszyscy pracownicy otrzymują odprawy i pakiety osłonowe, aby inwestorzy spokojnie mogli rozpocząć na nowo nabór pracowników - zaznaczył minister Grad.

Do końca miesiąca stocznie w Gdyni i w Szczecinie mają być zlikwidowane, a wszyscy pracownicy (łącznie ponad 9 tys. osób) zwolnieni. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, majątek obu stoczni miał zostać sprzedany w otwartym nieograniczonym przetargu. Szczegóły związane z wyprzedażą majątku zostały zawarte w tzw. specustawie stoczniowej, która weszła w życie 6 stycznia. Nie gwarantowała ona produkcji statków w sprzedanych zakładach.

Przyjęcie i realizacja ustawy są efektem uznania w ub.r. przez Komisję Europejską za nielegalną pomocy finansowej udzielonej przez polski rząd obu stoczniom.

Artykuł pochodzi z kategorii: Ekonomia

RMF FM - newsroom