Senat przyjął poprawkę dotyczącą zasilania specjalnego rządowego konta dla powodzian - wpływami z gier liczbowych i loterii pieniężnych. Pozwoliłoby to zwiększyć pomoc dla poszkodowanych o dodatkowe 65 milionów złotych. Poprawka, którą przyjęli senatorowie, jest autorstwa Andrzeja Chronowskiego i Krzysztofa Lipca z AWS. Wcześniej w sejmowej wersji nowelizacji na ten cel przeznaczono 12 mln zł.

"Moja poprawka zmierza do tego, by od 1 września do 31 grudnia robić dalsze odpisy, w ramach tego odpisu do gier losowych, a to powoduje to, że do końca roku powinna wpłynąć kwota dodatkowa 65 milionów złotych. Może to być przeznaczone na regulację rzek, budowy wałów, dróg itp." – mówił podczas wczorajszej dyskusji nad nowelizacją senator Andrzej Chronowski. Podczas wczorajszej debaty żaden z senatorów nie sprzeciwił się poprawce. Wiceminister finansów Jan Rudowski zapewnił, że takie rozwiązanie popiera rząd. Teraz wszystko w rękach posłów. Projekt ustawy trafi do Sejmu w piątek. Dodajmy, że rząd na usuwanie skutków powodzi przeznaczył już 915 milionów złotych.

foto Archiwum RMF

11:15