Do opodatkowania bonusów, jakie banki przyznają swym pracownikom, wzywają we wspólnym artykule, opublikowanym w czwartek w amerykańskim dzienniku "The Wall Street Journal", prezydent Francji Nicolas Sarkozy i premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. Proponują, by podatek ten wprowadzić globalnie.

Propozycja jednorazowego opodatkowania bonusów bankowych uzasadniona jest tym, że premie za rok 2009 są w dużej mierze pochodną wsparcia, jakie państwa udzieliły systemom bankowym.

Przywódcy Francji i Wielkiej Brytanii sugerują również, że konieczna jest bardziej ścisła koordynacja polityki gospodarczej na świecie, by umożliwić korygowanie pewnych nierówności - m.in. sprawić, by niestabilność kursów wymiany walutowej nie zagroziła uzdrawianiu gospodarki po okresie recesji.