Sąd ogłosił upadłość SKOK Nike

Poniedziałek, 3 lipca 2017 (16:33)

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Nike (SKOK Nike). Taką informację przekazała Komisja Nadzoru Finansowego.

"W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że została spełniona ustawowa przesłanka do ogłoszenia upadłości w związku z niewypłacalnością spółdzielczej kasy, tj. faktem, że aktywa SKOK Nike nie wystarczają na zaspokojenie zobowiązań" - czytamy w komunikacie KNF. "Sąd podkreślił, iż jest to samodzielna i wystarczająca przesłanka uprawniająca Komisję do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez Sąd oraz obligująca Sąd do ogłoszenia upadłości SKOK Nike" - podkreślono.

KNF zawiesiła działalność SKOK Nike 2 czerwca oraz wystąpiła z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.

Jak wcześniej informowała komisja, według stanu na koniec marca 2017 roku depozyty członkowskie zgromadzone przez 17,3 tys. członków SKOK Nike wynosiły 124 mln zł.

(mn)

Artykuł pochodzi z kategorii: Ekonomia