Za blisko 4 miliardy złotych Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało w piątek 10 procent akcji Polskiej Grupy Energetycznej. Akcje sprzedawane były po cenie 21,30 zł. Większość z nich trafiła do polskich inwestorów.

Resort poinformował, że w transakcji uczestniczyli inwestorzy finansowi z Europy, Azji oraz Ameryki Północnej i Południowej. Znacznie ponad połowę oferty uplasowano wśród inwestorów polskich, z których najistotniejszą grupę stanowiły Otwarte Fundusze Emerytalne.

PGE to największa w Polsce firma elektroenergetyczna. W jej skład wchodzą m.in. dwie kopalnie węgla brunatnego i ponad 40 elektrowni i elektrociepłowni.