Konflikt pomiędzy ortodoksyjnymi Żydami a rolnikami w Izraelu ulega zaostrzeniu. Środowiska religijne domagają się przestrzegania zasady pozostawiania ziemi odłogiem co siedem lat.

Rolnicy zapowiedzieli, że nie poddadzą się żadnej tego typu dyktaturze. Według żydowskiego kalendarza nowy rok 5761 rozpoczyna się w październiku. Według rabinów właśnie w tym roku nie wolno uprawiać ziemi ani zbierać płodów rolnych. Rabini nie chcą dopuścić do tego aby doszło do fikcyjnych sprzedaży ziemi na 12 miesięcy ludziom innych narodowości - w celu ominięcia ograniczeń. Ortodoksi zapowiadają, że ogłoszą bojkot izraelskich produktów rolnych zmuszając do jego przestrzegania główne sieci dystrybucyjne. Wszystko to wytrąca z równowagi farmerów, którzy ogłosili, że zablokują import owoców i warzyw a swoje produkty sprzedawać będą na ulicach pod drzwiami supermarketów.

Posłuchaj także relacji z Tel Awivu korespondenta RMF FM Eli Barbura:

12:45