W czasie wczorajszej sesji amerykańskiej oraz azjatyckiej na ryku zaobserwować można było zwiększoną awersję do ryzyka. Uwidocznione zostało to w notowaniach głównych indeksów, które zarówno w Stanach, jak i Azji straciły ponad 1 proc.

Zniżkującym indeksom towarzyszy również spadek notowań EUR/USD. W godzinach porannych główna para walutowe odnotowała dzienne minimum w okolicach poziomu 1,4210. Dzisiejszy ruch spadkowy na parze EUR/USD to czwarta pod sesja, w której euro osłabia się wobec dolara.

Niewątpliwie najistotniejszym wydarzeniem podczas dzisiejszej sesji na światowym rynku finansowym będzie publikacja raportu z amerykańskiego rynku pracy. O 14:30 inwestorzy poznają zmianę zatrudnienia w sektorze pozarolniczym oraz stopę procentową. Konsensus rynkowy zakłada, że odczyty te wyniosą odpowiednio: 68 tys. i 9,1 proc. W przypadku zmiany zatrudnienia wspomniana wartość jest znacząco niższa od poprzedniego odczytu (w lipcu przybyło 117 tys. miejsc pracy w sektorze pozarolniczym). Natomiast oczekiwana stopa bezrobocia w ujęcia r/r jest tak sama, jak odczyt w lipcu. Warto również wspomnieć o trzeciej pozycji dotyczącej amerykańskiego rynku pracy, do której uczestnicy rynku rzadziej przywiązują wagę, a która również może mieć znaczenie dla kierunku dzisiejszych notowań. Jest to zmiana w sektorze prywatnym - rynek oczekuje, iż zmiana ta wyniesie 105 tys., podczas gdy poprzednio było to 154 tys.

W kontekście danych makroekonomicznych z amerykańskiego rynku pracy widać pewną dozę niepewności w prognozach oraz notowaniach. Dodatkowym aspektem, który może mieć wpływ na ten odczyt jest strajk, który miał miejsce w firmie Verizon. Jest to ponad 40 tys. miejsc pracy, które nie zostaną uwzględnione w dzisiejszym odczycie. Należy jednak mieć na względzie, że jest to czynnik krótkoterminowy.

Odczyt danych z rynku pracy zadecyduje o kierunku notowań podczas dzisiejszej sesji. W przypadku gorszego od oczekiwań odczytu należy spodziewać się dalszej zniżki w notowaniach eurodolara oraz głównych indeksów. Pierwszym poziomem wsparcia jest psychologiczny poziom 1,4200, drugim i najbliższym wsparciem jest 1,4180.

Rodzimy rynek walutowy jak zwykle podlegać będzie nastrojom na światowym rynku finansowym. Z rana uczestnicy rynku obserwują relatywnie mocną deprecjację rodzimej waluty. Kurs EUR/PLN zwyżkuje w z rana o 3 grosze w przeciągu ostatnich 3 godzin, do poziomu 4,1720. Na wykresie dziennym ten ruch zwyżkowy oznacza wybicie górą z trójkąta prostokątnego, co wskazywać może na dalsze osłabienie złotego. Również na pozostałych parach złotówkowych widoczne jest osłabienie polskiej waluty. W przypadku kursu USD/PLN poranne osłabienie jest jeszcze silniejsze niż dla EUR/PLN. Złoty osłabił się w przeciągu ostatnich kilku godzin o ok. 7 groszy, do poziomu 2,9355. W tym przypadku wykres jeszcze silniej wybił się z analogicznego do sytuacji na EUR/PLN trójkąta.

Duży ruch wzrostowy odnotowano również dla najczęściej analizowanej ostatnimi czasy parze złotówkowej, czyli CHF/PLN. Ów kurs zwyżkuje w porannych godzinach do okolic poziomu 3,7300. W przypadku tej pary walutowej sytuacja uzależniona jest od tego, jaki kierunek obierze kurs EUR/CHF. Podczas dzisiejszej sesji porannej frank znacząco umacnia się względem euro. Kurs ten zniżkuje do poziomu ok. 1,1140, co oznacza najsilniejszego franka wobec waluty strefy euro od połowy sierpnia.

Sporządził:

Adam Mizera

Makler Papierów Wartościowych

DM TMS Brokers S.A.