Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA oddelegowała członka rady nadzorczej Marcina Chludzińskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa spółki, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - poinformował w komunikacie zarząd PZU SA.

Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA oddelegowała członka rady nadzorczej Marcina Chludzińskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa spółki, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - poinformował w komunikacie zarząd PZU SA.
Marcin Chludziński /Radek Pietruszka /PAP

Wczoraj w komunikacie zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA podał, że rada nadzorcza spółki odwołała z dniem 22 marca 2017 r. prezesa PZU SA Michała Krupińskiego. Dodano, że uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Nie podano przyczyn odwołania Krupińskiego.

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ("PZU SA", "Spółka") informuje, że w dniu 23 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki oddelegowała Członka Rady Nadzorczej PZU SA Pana Marcina Chludzińskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA, do czasu powołania Prezesa Zarządu PZU SA, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące - czytamy w komunikacie.

Jak poinformowano, Marcin Chludziński od stycznia 2016 r. był prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu oraz członkiem rady nadzorczej PZU SA. Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie doradztwa strategicznego i nadzoru korporacyjnego. Specjalizuje się w restrukturyzacji rozwojowej przedsiębiorstw i inwestycjach kapitałowych. W ARP S.A. odpowiada m.in. za strategię i rozwój Grupy Kapitałowej, nadzoruje również procesy restrukturyzacyjne spółek. Odpowiada za tworzenie optymalnych warunków dla inwestorów w zarządzanych przez ARP specjalnych strefach ekonomicznych - napisano.

Dodano, że doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach prywatnych oraz współpracując z dużymi korporacjami.

Chludziński "od 2004 roku związany był, jako współwłaściciel, z firmą Invent Grupa Doradztwa i Treningu Sp. z o.o., w której od 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu". W latach 2011 - 2015 pełnił funkcję prezesa Fundacji Republikańskiej, think tanku gospodarczego, będącego zapleczem kadry i wielu projektów obecnego Rządu. Kierując Fundacją zainicjował m.in. powstanie zespołów eksperckich przygotowujących strategie dla kilku resortów gospodarczych. Jest również współautorem wydanego w 2013 roku raportu nt. polityki prorodzinnej oraz licznych raportów z zakresu deregulacji, polityki podatkowej i kosztów funkcjonowania państwa - podano.

Ponadto, współpracował w charakterze wykładowcy z Uniwersytetem Warszawskim, Collegium Civitas oraz uczelnią Łazarskiego.

(mpw)