Osoby, które nie dostosowały się do nowych przepisów i w 2011 roku nie zwolniły się z pracy, by dostać przyznane wcześniej emerytury, mogą odzyskać prawo do swoich świadczeń. Do 22 grudnia mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania w najbliższej placówce ZUS. Trybunał Konstytucyjny wydał w tej sprawie 13 listopada korzystne dla emerytów orzeczenie.

Trybunał orzekł, że przepis zmuszający pracowników z prawem do emerytury do rozwiązania umów o pracę jest sprzeczny z konstytucją. W 2011 roku ZUS zawieszał jednak emerytury tym, którzy nie zastosowali się do nowych zasad.

Orzeczenie TK jest szansą dla osób, które przeszły na emerytury przed 1 stycznia ubiegłego roku i którym zawieszono ich wypłatę od 1 października. Poszkodowani mogą do 22 grudnia złożyć w najbliższej placówce ZUS wniosek o wznowienie postępowania.

Z kolei osoby, które odwołały się od decyzji Zakładu i w których sprawie zapadł już wyrok sądowy, powinny skierować się właśnie do sądu. W ich przypadku termin na złożenie wniosku jest dłuższy - upływa 22 lutego przyszłego roku.

Wyrok TK nie dotyczy emerytów, którzy uzyskali prawo do świadczenia po 1 stycznia 2011 roku. Takie emerytury nadal będą zawieszone, jeżeli przed dniem nabycia do niej prawa pracownik nie rozwiązał umowy o pracę.

Straciło 40 tys. osób

Na nowych przepisach, które weszły w życie w ubiegłym roku, straciło około 40 tysięcy osób. TK podważył regulacje, ponieważ jego zdaniem są niezgodne z konstytucyjną zasadą zaufania do państwa.

Wniosek w sprawie przepisów emerytalnych złożyła do Trybunału grupa senatorów PiS. Ingerencja państwa w istniejący stan majątkowy dziesiątek tysięcy emerytów, a więc w prawa słusznie im się należące, nie znajduje żadnego usprawiedliwienia - napisali senatorowie.