Prezes Radia RMF FM Stanisław Tyczyński skierował do sądu pozew o ochronę dóbr osobistych przeciwko rzeczniczce przewodniczącego Rady Radiofonii i Telewizji Joannie Stempień. Chodzi o jej wczorajszą wypowiedź dla Polskiej Agencji Prasowej, w której stwierdziła, że prezes Tyczyński "gra losem swoich pracowników wykorzystując ich emocje dla wywierania presji na Radę". Jej zdaniem "nic nie wskazuje w Radzie, żeby pierwotna decyzja w sprawie RMF FM została cofnięta." Stempień skomentowała w ten sposób decyzje władz radia RMF FM o zwolnieniach 96 pracowników naszej stacji.

Prezes Tyczyński uznał, że ta publiczna wypowiedź rzeczniczki przewodniczącego Rady Radiofonii i Telewizji narusza jego dobra osobiste, ponieważ sugeruje jego niski poziom etyczny i naraża na szwank dobrą opinię. W pozwie do sądu pełnomocnik prezesa Stanisława Tyczyńskiego podkreśla, że wypowiedź Joanny Stempień sugeruje, jakoby los pracowników radia był jedynie kartą przetargową w osiągnięciu innych celów przez zarząd RMF FM, a także, że są oni traktowani przedmiotowo zarówno przez spółkę, jak i jej prezesa. Stanisław Tyczyński domaga się przeprosin i wpłacenia na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża 5 tysięcy złotych. Przypomnijmy: 22 maja 2001 roku przewodniczący KRRiT podpisał koncesję radiową dla RMF FM na kolejne siedem lat. Koncesja zaczęła obowiązywać z dniem 26 maja 2001 i był to pierwszy dzień bez prawa do emisji lokalnych pasm programowych. Tym samym KRRiT wydała wyrok na radiowe oddziały lokalne. W dniu 29 maja 2001 roku 96 pracowników Radia RMF FM otrzymało wypowiedzenia umowy o pracę. W sumie restrukturyzacja firmy objęła blisko 200 osób. Zgodnie z wyznaczonym przez zapis koncesyjny 14-dniowym terminem Radio RMF FM złoży odwołanie do KRRiT od decyzji pozbawiającej stację prawa do emisji lokalnych pasm. W przypadku nie wykorzystania przez KRRiT możliwości zmiany kształtu obowiązującej koncesji, Radio RMF FM odwoła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zarząd RMF FM podkreśla, że wypowiedzenia umów o pracę zostały dokonane dopiero po wygaśnięciu pierwotnej koncesji, choć treść uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji była znana dużo wcześniej. Zdaniem zarządu, świadczy to o tym, że do ostatniej chwili próbowano zachować miejsca pracy w rozgłośni. RMF FM wykorzysta wszystkie możliwe i dostępne środki na drodze postępowania administracyjnego i prawnego, by przywrócić dotychczasową strukturę radia, a przede wszystkim by umożliwić powrót do pracy osobom zwolnionym w wyniku nieodpowiedzialnych decyzji KRRiT.

Więcej o decyzji KRRiT

00:00