Polski PKB wzrósł w czwartym kwartale ubiegłego roku o 3,1 procent rok do roku. To najnowsze szacunki Głównego Urzędu Statystycznego. W trzecim kwartale wzrost PKB wyniósł 1,7 procent.

Dane GUS oznaczają pozytywne zaskoczenie. Wcześniej ekonomiści przewidywali, że wzrost gospodarczy w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniósł nieco mniej - 2,9 procent.

Z danych GUS wynika, że w czwartym kwartale PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych) wzrósł realnie o 1,2 procent w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 2,8 procent. Z kolei PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych) wzrósł realnie o 3,1 procent w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku.

Głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt zagraniczny (eksport netto), którego wpływ na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 2,2 pkt proc. Po trzech kwartałach negatywnego wpływu popytu krajowego na wzrost PKB, w czwartym kwartale wpływ ten był pozytywny (0,9 pkt proc.). Wpływ spożycia ogółem wyniósł 0,6 pkt proc. - napisano w analizie GUS.

GUS podał również, że popyt krajowy w czwartym kwartale w stosunku do trzeciego kwartału wzrósł realnie o 0,5 procent, spożycie ogółem o 1,6 procent, a spożycie indywidualne o 0,2 procent.