Wtorkowa sesja przeniosła poprawę nastrojów inwestycyjnych na światowych rynkach m.in. za sprawą napływu dobrych wyników kwartalnych z amerykańskich spółek. W efekcie euro odrabiało wczoraj straty w relacji dolara.

Wzrosty kursu EUR/USD kontynuowane były również w trakcie sesji azjatyckiej. Notowania głównej pary walutowej przed rozpoczęciem handlu w Europie wzrosły powyżej poziomu 1,4400. Widać, że euro wciąż cieszy się zainteresowaniem ze strony inwestorów, a przecena z początku tygodnia została prawdopodobnie wykorzystana przez część uczestników rynku jako okazja do zajęcia długich pozycji po atrakcyjniejszych poziomach. Wraz z poprawą klimatu inwestycyjnego ponownie wzrosło zainteresowanie walutami oferującymi wyższą stopę zwrotu w tym złotym. Z kolei presji deprecjacyjnej poddawane są waluty krajów o niskich stopach procentowych tj. dolar amerykański oraz jen. Spadek awersji do ryzyka widoczny jest również w notowaniach frankach szwajcarskiego, który umocnił się w relacji do euro do poziomu ponad 1,2900. Z kolei wzrosty kontynuuje cena złota, która w godzinach porannych wzrosła powyżej poziomu 1500 USD za uncję.

Dziś o godzinie 8:00 opublikowana został wielkość inflacji PPI z Niemiec, która wyniosła w marcu 6,2 proc. r/r, podczas gdy oczekiwano 6,6 proc. r/r. W dalszej części sesji o godzinie 10:30 opublikowany zostanie protokół z posiedzenia Banku Anglii. Z kolei w godzinach popołudniowych z USA poznamy dane na temat sprzedaży domów na rynku wtórnym. Dzisiejsze publikacje makroekonomiczne nie powinny wywrzeć istotniejszego wpływu na rynek walutowy.

Dziś w USA wyniki kwartalne opublikuje bank Wells Fargo. Spodziewany zysk na akcję wynosi 0,67 USD. Po ostatniej publikacji gorszych od poprzedniego odczytu wyników banku Goldman Sachs będzie to ważna informacja dla rynków o kondycji sektora bankowego w USA. Z danych makroekonomicznych zobaczymy jedynie sprzedaż domów na rynku wtórnym w marcu. Po mocnym wzroście na przełomie roku w lutym obserwowaliśmy prawie 10 procentowy spadek. Na marzec można jednak zakładać powrót do umiarkowanych wzrostów. Taką tendencję sygnalizował już ponad 2 procentowy wzrost indeksu sprzedaży domów. Rynek oczekuje odczytu na poziomie 5 mln. Dziś z rana widać na rynkach światowych poprawę nastrojów, co powinno w trakcie sesji sprzyjać wzrostowi euro w relacji do dolara. EUR/USD powinien dziś testować 1,4490 ale nie powinien przełamać oporu na poziomie 1,4500.

Dziś na otwarciu sesji kurs EUR/PLN znajdował się na poziomie 3,9670, a USD/PLN 2,7520, co było poziomami zbliżonymi do wczorajszego zamknięcia. Na rynku krajowym oczekujemy dziś publikacji odczytu inflacji bazowej za marzec. Konsensus rynkowy znajduje się na poziomie 2 procent i taka też jest nasza prognoza. Dane o inflacji bazowej nie powinny znacząco wpłynąć na kurs złotego. Kwestia majowej podwyżki stóp procentowych wydaje się przesądzona, co oznacza, iż jest już w cenach. Na kurs złotego mógłby ewentualnie wpłynąć jedynie zdecydowanie niższy od spodziewanego odczyt. Nie zakładamy jednak takiego scenariusza. Polska waluta pozostanie dziś pod wpływem czynników globalnych. Złoty powinien poruszać się w przedziale 3,95-3,97 za euro. Wraz ze zbliżaniem się Świąt w kolejnych dniach płynność na rynku powinna spadać, co może sprzyjać większej zmienności na złotym.

Sporządzili:

Krzysztof Wołowicz

Michał Fronc

Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.