UOKiK wykrył zmowę producentów płyt drewnopochodnych używanych m.in. do produkcji mebli. Przez prawie cztery lata ustalali wspólnie ceny i wymieniali się poufnymi informacjami. Urząd nałożył kary w łącznej wysokości ponad 135 mln zł. To jedna z najwyższych w historii. Jedna ze spółek uniknęła kary finansowej dzięki współpracy z UOKiK w ramach programu łagodzenia kar - informuje urząd.

W porozumieniu pomiędzy producentami płyt wiórowych i pilśniowych uczestniczyło od początku 2008 roku do września 2011 roku pięciu przedsiębiorców należących do trzech grup kapitałowych. Były to spółki: Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Pfleiderer Group, Pfleiderer Wieruszów oraz Swiss Krono - informuje UOKiK. Informacje potrzebne do wszczęcia postępowania urząd zdobył podczas kontroli w siedzibach przedsiębiorców. Szczegóły dotyczące porozumienia dostarczyła również spółka Swiss Krono. Skorzystała z programu łagodzenia kar, który umożliwia współpracę z urzędem w zamian za uniknięcie kary finansowej.

UOKiK: 26 milionów kary za reklamę znanego suplementu diety

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał producentów suplementu diety RenoPuren Zatoki Hot i RenoPuren Zatoki Junior karą 26 milionów złotych. Powodem są reklamy, które miały sugerować, że ten suplement ma właściwości lecznicze. czytaj więcej

Ustaliliśmy, że przedsiębiorcy przez prawie cztery lata ustnie uzgadniali ceny oraz wymieniali poufne informacje, np. o dacie wprowadzenia podwyżek oraz wielkości sprzedaży. Efektem tego typu działań mogą być wyższe ceny płacone przez kontrahentów. Branża meblowa generuje blisko 2 proc. polskiego PKB, dlatego porozumienie mogło mieć negatywny wpływ na krajową gospodarkę – mówi prezes UOKiK Marek Niechciał. Skutki zmowy mogli odczuć pośrednio też konsumenci, ponieważ wyższa cena płyt wiórowych i pilśniowych mogła wpłynąć na to, że płacili więcej za meble – dodaje prezes urzędu.

Jak działali producenci?

Przedsiębiorcy dokonywali ustaleń podczas spotkań lub rozmów telefonicznych. Kontakty miały charakter dwu- lub wielostronny. Prezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy do spraw handlowych spotykali się m.in. w siedzibach spółek, na targach branżowych czy na lotnisku. Zdarzało się również, że gdy któraś ze stron zmowy stosowała inne ceny. Była wtedy "upominana". 

Spółka Swiss Krono zdecydowała się na skorzystanie z programu łagodzenia kar. Dostarczyła informacje, które pomogły udowodnić istnienie zmowy. Program łagodzenia kar przypomina instytucję świadka koronnego w prawie karnym. Przedsiębiorca, który jako pierwszy z uczestników zmowy dostarczy urzędowi dowody zmowy, może liczyć nawet na całkowite zwolnienie z sankcji pieniężnej. Skorzystać z niego mogą również osoby zarządzające firmą, które zagrożone są sankcją za udział w zmowie. W 2017 r. dostaliśmy pięć wniosków - mówi prezes UOKiK Marek Niechciał.

Postępowanie w tej sprawie było prowadzone również na podstawie przepisów wspólnotowych. Ostateczna decyzja konsultowana z Komisją Europejską. Zgromadzone materiały dowiodły, że praktyki stosowane przez przedsiębiorców mogły mieć wpływ na handel między państwami członkowskimi UE. Decyzja nie jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie do sądu.

(ug)