PKP S.A. realizuje największy w historii program modernizacji dworców. Programem Inwestycji Dworcowych PKP S.A. na lata 2016-2023 objętych jest ok. 200 obiektów. Wartość całego programu szacowana jest na około 1,5 mld złotych. Większość inwestycji - około trzech czwartych - zostanie sfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Środki na pozostałe inwestycje będą pochodziły z budżetu państwa oraz zasobów PKP S.A.

Największy w historii program modernizacji dworców

PKP S.A. od 2016 roku realizuje Program Inwestycji Dworcowych, czyli największy w historii program modernizacji dworców. Obecnie na różnym etapie zaawansowania PKP S.A. prowadzi ponad 160 inwestycji, a prace budowlane toczą się m.in w Białymstoku, Oświęcimiu, Skarżysku-Kamiennej, Nidzicy, Siemiatyczach, czy Pomiechówku. Największe inwestycje planowane w ramach PID to: Gdańsk Główny, Olsztyn Główny, Poznań Główny (stary dworzec) i Kielce.

W latach 2018-2019 PKP S.A. udostępniła podróżnym dworce na następujących stacjach: Chojnów, Jawor, Poznań Garbary, Poznań Główny (Dworzec Zachodni), Pruszków, Strzelin, Zgorzelec,  Żagań, Żarów, Siechnice, Święta Katarzyna, Smardzów Wrocławski. Wśród dworców, na których wkrótce rozpoczną się prace budowlane są m.in.: Gdańsk Główny, Malczyce, Susz, Dębe Wielkie, Garwolin, Nowy Tomyśl, Wrzosów.

Wkrótce modernizacja dworców w Malczycach i Tczewie

PKP S.A. podpisała właśnie umowy na modernizację dworców w Malczycach i w Tczewie. Wartość inwestycji w Malczycach to ok. 10 mln złotych, a zakończenie budowy planowane jest na koniec 2020 roku. W Tczewie inwestycja pochłonie ok. ok. 17,3 mln zł. Prace mają zakończyć się w 2021 roku.

Zmodernizowany budynek dworca w Malczycach będzie dostosowany do potrzeb wszystkich grup podróżnych, w tym osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja obejmuje przebudowę budynku dworca oraz modernizację jego wnętrza. Na nowo zaaranżowana zostanie również przestrzeń obsługi pasażerów. Prace obejmą też teren przed dworcem. Wymieniona będzie nawierzchnia, zamontowane zostaną stojaki rowerowe, powstaną nowe miejsca parkingowe wraz z miejscem dla osoby z niepełnosprawnością. Zmodernizowany budynek dworca zostanie wyposażony w nowoczesny monitoring.

Dzięki kompleksowej przebudowie w Tczewie poprawi się komfort obsługi podróżnych i zwiększy bezpieczeństwo na terenie obiektu. Poprawie ulegnie stan techniczny i estetyczny budynku, usprawniony zostanie ruch i przepływ podróżnych, a przestrzeń zostanie dostosowana do potrzeb pasażerów oraz nowych funkcji.

Już niebawem na dworcu w Tczewie rozpoczną się prace budowlane. To kolejny obiekt ujęty w realizowanym przez PKP S.A. Programie Inwestycji Dworcowych. Łącznie obejmuje on około 200 dworców w całej Polsce, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych ośrodkach. W województwie pomorskim są to aż 22 obiekty, w tym piękny, zabytkowy dworzec Gdańsk Główny - mówi Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.

Przebudowie podlegać będzie cały budynek wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego. W związku ze zmianą układu ciągów komunikacyjnych usprawniony zostanie ruch i przepływ podróżnych. Obiekt zostanie również dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Na terenie całego budynku zostanie również zainstalowany monitoring. W momencie rozpoczęcia prac budowlanych na terenie obecnego budynku dworca zostanie zorganizowany dworzec tymczasowy. Przebudowa dworca kolejowego w Tczewie jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Program Inwestycji Dworcowych PKP S.A.

Głównym celem Programu Inwestycji Dworcowych jest poprawa jakości obsługi podróżnych na dworcach zarządzanych przez PKP S.A. Wspólnym mianownikiem, dotyczącym zarówno nowo budowanych, jak i modernizowanych dworców, jest dostosowanie obiektów do potrzeb osób o ograniczonej mobilności (podróżnych z niepełnosprawnościami, osób starszych, pasażerów z małymi dziećmi czy dużymi bagażami). Standardem jest także zapewnienie pasażerom ogrzewanej poczekalni i ogólnodostępnych toalet.

Odnowione dworce, muszą pełnić funkcję pierwszego kontaktu klienta z koleją. Musimy też myśleć o infrastrukturze towarzyszącej - parkingach, ładowarkach dla samochodów elektrycznych, car sharingu czy współpracy z komunikacją zapewniającą ostatnią milę dojazdową - mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Założeniem PID jest nie tylko modernizacja dworców, ale także budowa zupełnie nowych obiektów. Ważną grupę stanowią Innowacyjne Dworce systemowe. IDS to autorski projekt PKP S.A. obejmujący budowę nowych, parterowych budynków z zastosowaniem proekologicznych rozwiązań, takich jak panele fotowoltaiczne, odzysk wody deszczowej do spłukiwania toalet, oświetlenie LED, pompy ciepła. IDS-y najczęściej zastępują duże, niefunkcjonalne budynki, które nie odpowiadają współczesnym wymogom podróżnych. Do tej pory, w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych, pilotażowo wybudowane zostały 4 IDS-y. Obecnie w ramach PID planowana jest budowa około 40 obiektów tego typu.

"Polskie Koleje Państwowe S.A. realizują największy w historii kraju Program Inwestycji Dworcowych. To jeden z programów wieloletnich prowadzonych przez polską kolej. Do 2023 roku zostanie zmodernizowanych lub wybudowanych niemal 200 dworców kolejowych. Większość z nich to budynki zabytkowe, które odzyskają dawny blask i zostaną dostosowane do współczesnych standardów obsługi pasażerów, w tym osób z ograniczoną mobilnością"- mówi Prezes Zarządu PKP S.A. Krzysztof Mamiński.

Warto zaznaczyć, że około połowa spośród wszystkich dworców ujętych w PID jest objęta ochroną konserwatorską.