Nie od przyszłego, ale od 2011 r. pracownicy nie będą musieli wypełniać i wysyłać rocznego rozliczenia PIT, gdyż zrobią to za nich pracodawcy - przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pracodawca będzie musiał obliczyć podatek pracowników, wypełnić deklaracje i wysłać je do urzędu skarbowego. W rozliczeniu będzie musiał uwzględniać ulgi podatkowe, z których pracownicy korzystają. Pracownik, który zechce rozliczyć się sam, będzie musiał zawiadomić o tym pracodawcę.

Przyjęty został tzw. wniosek mniejszości, który zakłada, że nowe rozwiązanie wejdzie w życie dopiero w 2011 r., będzie więc dotyczących naszych rozliczeń z 2010 r. Rząd chciał, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać już w przyszłym roku.

Odrzucona została poprawka opozycji przewidująca, że pracodawca, który nie otrzymałby specjalnego oświadczenia pracownika, nie musiałby go rozliczać z fiskusem.

Przeciwko nowemu obowiązkowi protestują m.in. przedsiębiorcy oraz samorządy lokalne, które też wyślą PIT-y za pracowników. Nowe rozwiązanie ma uprościć życie ponad czterem milionom podatników. Ale - jak podkreśla opozycja - nawet ośmiu milionom, m.in. pracującym w więcej niż jednej firmie, dorzuci nowy obowiązek.