Każda osoba, która uzyskiwała w ubiegłym roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, powinna od niego otrzymać PIT-11, który jest niezbędnym dokumentem podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego.

Pracodawca lub zleceniodawca ma obowiązek dostarczyć PIT-11 wszystkim swoim pracownikom czy zleceniobiorcom w ściśle określone terminie. Do kiedy płatnik musi go wysłać i co należy zrobić w sytuacji, kiedy nie otrzymamy takiego dokumentu? Wyjaśniamy.

Do czego służy PIT-11?

Formularz PIT-11 to informacja o wysokości uzyskiwanych przez podatnika dochodów oraz pobranych zaliczek w danym roku podatkowym. Deklarację taką płatnik otrzymuje od swojego pracodawcy. Jest ona jedną z trzech kopii takiego druku. Pierwszą płatnik składek przekazuje do urzędu skarbowego. Drugą ma obowiązek przesłać pracownikowi, z kolei trzecia zostaje u niego w celach archiwalnych. Deklaracja PIT-11 jest podstawą do rozliczenia podatkowego za dany rok. 

Do kiedy pracodawca musi wysłać PIT-11?

PIT-11 to deklaracja, która adresowana jest nie tylko do pracownika lub zleceniobiorcy osiągającego dochody za pośrednictwem płatnika, ale również do urzędu skarbowego. Termin oddania deklaracji do odpowiedniej jednostki urzędu skarbowego mija 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego ona dotyczy.

Pracodawca musi przekazać PIT dla pracowników do końca lutego roku następującego po roku podatkowym ujętym w deklaracji. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy termin ten przypada na dzień wolny od pracy. Wówczas jest on przesunięty na najbliższy dzień roboczy. Podsumowując, w 2023 roku pracodawca miał obowiązek sporządzić i przekazać formularz PIT-11 do urzędu skarbowego do 31 stycznia, pracownikom zaś najpóźniej powinien dostarczyć ten druk do 28 lutego.

Co zrobić, jeżeli pracodawca nie wysłał PIT-11?

Niezłożenie deklaracji podatkowej przez płatnika w terminie jest wykroczeniem, za które  zgodnie z zapisami znajdującymi się w kodeksie skarbowym grozi kara grzywny. Z tego powodu pracodawcy zazwyczaj pilnują tej kwestii i starają się, by przekazać taki dokument w wymaganym terminie, zarówno do urzędu skarbowego, jak i każdemu z pracowników.

Obecnie PIT-11 może być wysłany pocztą, przekazany zainteresowanym osobiście lub przesłany w formie elektronicznej. Warto więc sprawdzić, czy jakiś czas temu nie otrzymaliśmy takiego dokumentu, właśnie na przykład na maila i po prostu nie zapomnieliśmy. Pracodawca jest zobowiązany do przechowywania potwierdzenia odbioru PIT-11 przez pracownika wraz z wygenerowanym tym dokumentem.

Pamiętajmy, że jeżeli nie otrzymamy PIT-11 od pracodawcy to mimo wszystko nie będziemy zwolnieni z obowiązku rozliczenia się z urzędem skarbowym. W związku z tym, jeśli nie dostaliśmy takiego dokumentu, możemy interweniować u płatnika. Najlepiej w tym celu skontaktować się z działem księgowym, kadrową lub bezpośrednim przełożonym w swojej firmie i zapytać dlaczego nie otrzymaliśmy tego druku.

Czasami okazuje się, że na przykład formularz został wysłany pod nieaktualny adres pracownika. Jeżeli działania takie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, wówczas możemy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru ponaglenie.

Zgłoszenie braku PIT-11 do urzędu skarbowego

W sytuacji, kiedy nie otrzymamy PIT-11 i mimo kontaktu z pracodawcą oraz prób listownego ponaglania, nadal nie zostanie nam przekazany właściwy formularz, możemy skontaktować się z urzędem skarbowym. Zgłoszenie niewykonania obowiązków fiskusowi może skutkować karą finansową w postaci grzywny dla pracodawcy.

Jednak instytucja ta nie może zrobić nic więcej. Dlatego, kiedy skarga nie poskutkuje, a więc nie otrzymamy nadal swojego PIT-11, wtedy będziemy musieli samodzielnie zabrać wszystkie dane i podsumować kwoty wynagrodzeń. Jeśli jednak pracodawca wysłał nasz PIT-11 do urzędu skarbowego, wszelkie dane powinniśmy znaleźć na swoim profilu podatkowym. Dzięki nim będzie nam się znacznie łatwiej rozliczyć z fiskusem.

Błędy w PIT-11

Czasami w deklaracji podatkowej PIT-11 otrzymanej od pracodawcy mogą znaleźć się błędy. Dlatego po uzyskaniu takiego druku, warto dokładnie go sprawdzić i przeanalizować. Mogą one dotyczyć zarówno nieprawidłowych kwot odliczeń, wynagrodzenia, jak i danych osobowych pracowników. W takiej sytuacji pracodawca po zauważeniu błędu, powinien przesłać nam ponownie poprawny PIT-11, najlepiej przed końcem lutego lub kwietnia.