Po wczorajszym odnotowaniu najniższego poziomu w tym roku, dziś euro umocniło się w stosunku do dolara. Po godzinie 16:00 kurs znajdował się na poziomie 1,2825.

Decyzję w sprawie stóp procentowych podejmował dziś Bank Anglii oraz Europejski Bank Centralny. Zgodnie z oczekiwaniami koszt pieniądza pozostał na dotychczasowym poziomie zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w strefie euro. ECB na posiedzeniach w listopadzie i grudniu dokonał obniżek o 25 punktów bazowych, sprowadzając koszt pieniądza z 1,5 do 1 proc. W pierwszym kwartale 2012 roku przewidywane jest kolejne cięcie stóp o 25 punktów bazowych, które prawdopodobnie będzie jedynym w tym roku. Na konferencji prasowej po posiedzeniu ECB, prezes banku centralnego Mario Draghi powiedział m. in., że oczekuje stopniowego odbicia gospodarki strefy euro w tym roku oraz utrzymania inflacji powyżej 2 proc. przez kilka miesięcy. Ponadto zdaniem ECB grudniowa operacja długoterminowego refinansowania zakończyła się sukcesem, a banki, które otrzymały pożyczki oddaliły od siebie widmo kłopotów płynnościowych.

Hiszpania sprzedała dziś trzy serie obligacji zapadających w 2015 i 2016 roku o łącznej wartości 9,986 mld EUR, czyli prawie dwa razy więcej niż planowała. Rentowności spadły w porównaniu z poprzednimi aukcjami i dla dwóch serii "pięciolatek" zapadających w kwietniu 2016 roku oraz październiku 2016 roku wyniosły odpowiednio 3,748 proc. i 3,912 proc. Inwestorzy pozytywnie przyjęli wyniki aukcji, co wpłynęło na umocnienie się wspólnej waluty. Sentyment inwestorów dało się również zauważyć śledząc rentowności włoskich obligacji 10- letnich. Spadły one z wczorajszego poziomu 7,04 proc. w okolice 6,60, czyli najniższego poziomu od ponad miesiąca. Natomiast spread między niemieckimi bundami a obligacjami Włoch spadł poniżej 500 punktów do poziomu 480 punktów bazowych.

Poprawa sytuacji na rynku długu może budzić nadzieje na dobre wyniki jutrzejszej aukcji włoskich obligacji 5- letnich, a w ślad za tym kontynuacje aprecjacji euro. Natomiast za Oceanem pojawiły się odczyty na temat sprzedaży detalicznej oraz wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Amerykański Departament Handlu podał, że sprzedaż detaliczna wzrosła w grudniu o 0,1 proc. m/m. Tym samym dynamika okazała się niższa niż prognoza rynkowa, która zakładała wzrost o 0,3 proc. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych złożonych w ostatnim tygodniu również rozczarowała. Odczyt uplasował się na poziomie 399 tys. i był wyższy od prognozy oraz poprzedniego odczytu o 14 tys. Słabsze od oczekiwań odczyty nie negują jeszcze pozytywnego trendu w amerykańskiej gospodarce, jednak przestrzegać mogą przed zbytnim optymizmem i wiarą w szybkie odrodzenie Stanów Zjednoczonych.

Na fali dobrych nastrojów zyskiwała również polska waluta. Złoty umocnił się z poziomu 4,4620 do 4,4090 w stosunku do euro oraz z 3,5090 do 3,4360 w stosunku do dolara. Wzrostom wartości złotego pomogły również udane przetargi papierów skarbowych Węgier, a następnie Polski, która sprzedała dług o wartości 3,5 mld złotych przy popycie sięgającym 6,8 mld złotych.

Sporządził:

Szymon Zajkowski

Departament Analiz

DM TMS Brokers S.A.