Z pieniędzy Banku Światowego odbudowywany jest ogród zoologiczny w

Opolu, zniszczony podczas powodzi dwa lata temu. Po wakacjach ma być

wybudowanych 6 dużych obiektów - między innymi wybiegi

dla żyraf i antylop. W opolskim jest już ponad 1000 zwierząt i

cały czas z całego świata przyjeżdżają nowe okazy.