Rząd przyjął w nocy projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT i akcyzie. Ma ona dostosować polskie przepisy podatkowe do praw Unii Europejskiej.

W ciągu najbliższych dwóch lat przewiduje się podwyższenie stawki VAT na niektóre towary i usługi, objęte teraz zwolnieniem podatkowym lub obniżoną, preferencyjną stawką 7 procentową.

Projektowana ustawa zakłada, że w przyszłym roku wszystkie mieszkania objęte będą 7 procentową stawką VAT. Za trzy lata dla wszystkich mieszkań, oprócz tych objętych polityką społeczną, rząd przewiduje stawkę 22 procentową. Projekt pozostawia zerową stawkę VAT na wszystkie książki oraz czasopisma specjalistyczne. Nie dotyczy to jednak gazet i pozostałych czasopism nie uznanych za specjalistyczne. Od przyszłego roku będzie je obowiązywać 7 procentowa stawka. Rząd zdecydował też, że nie podniesie podatku VAT na artykuły dla dzieci. Zdecydowano natomiast objąć tym podatkiem udzielanie licencji.

02:50