Od 1 stycznia zaczęły obowiązywać - to ważne przypomnienie dla zmotoryzowanych - nowe przepisy drogowe i nowe ceny paliw. Wkrótce pojawią się też nowe wzory recept.

Od poniedziałku uległy zmianie niektóre przepisy drogowe. Na rondach obowiązuje bezwzględna zasada przestrzegania czerwonego światła. Ponadto zlikwidowano zielone strzałki umieszczone na białych tabliczkach przy sygnalizatorach. Kierowcy mogą warunkowo skręcić w prawo już tylko wtedy, gdy pali się podświetlony na zielono sygnalizator. Jeśli nie ma specjalnego sygnalizatora, skręt w prawo przy czerwonym świetle jest zabroniony. Zlikwidowane zostały tak zwane powtarzacze, czyli sygnalizatory umieszczone za skrzyżowaniem. Umożliwiały one dotychczas zjeżdżanie ze skrzyżowania przy czerwonym świetle przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Od poniedziałku kierowca nie może już w ten sposób przejeżdżać skrzyżowania.

Od Nowego Roku także podrożały paliwa: litr benzyny z PKN Orlen kosztuje 7 groszy więcej, a oleju napędowego - 5 groszy. Ceny produktów podniosła też Rafineria Gdańska - benzyny o 8 groszy, a oleju o 6 groszy za litr.

Także od Nowego Roku lekarze będą wypisywać lekarstwa na nowym wzorze recept. Zmienił się wzór wszystkich rodzajów recept. Używanie nowych druków jest obowiązkowe. Zmienił się też sposób zaopatrywania lekarzy w recepty - czuwają nad tym Kasy Chorych. Ściśle uregulowane zostały procedury realizacji, przechowywania, kontroli i wystawiania tych druków.

O blisko 15% zdrożały usługi pocztowe. Wysokość nowych opłat zależy od czasu i odległości, jakie pokonać musi przesyłka. Nie isnieją już rozróżnienia na list, kartkę pocztową czy druk adresowy. Wszystkie przesyłki są klasyfikowane ze względu na czas doręczenia. Klient będzie mógł wybrać, czy list ma dotrzeć do adresata w ciągu 1, 2 czy 3 dni. W tym pierwszym przypadku opłata będzie oczywiście najwyższa.

21:35